ביצוע וסגירת איליוסטומיות / קולוסטומיות 

בניתוחי קולון ורקטום דחופים, לעיתים לאחר הכריתה לא ניתן לחבר חזרה את חלקי המעי הנותרים ובונים "סטומה" המאפשר יציאה של תוכן מעי לשקית המוצמדת לדופן הבטן. לאחר ההתאוששות מהניתוח הדחוף, ניתן לסגור את הסטומה ולחבר את שני חלקי המעי.

בניתוחים אלקטיבים מבצעים לעיתים סטומה שמטרתה להגן על ההשקה, גם אותה ניתן לסגור לאחר תקופת זמן בה ההשקה הקיימת התרפאה.