top of page

פילונידל סינוס 

דלקת תת-עורית כרונית בגב התחתון, באזור עצם הזנב. מצב זה ידוע גם בשם "שערה הפוכה". הטיפול המקובל כולל כריתה אלקטיבית מלאה של הסינוס ואזור הדלקת.

בחזרה אל >> פרוקטולוגיה

bottom of page