top of page

כריתת פוליפ רקטלי בגישה טראנס אנאלית

פוליפ הינו גוש טרום סרטני. זיהוי מאוחר של הגוש, או התעלמות ממנו עשוי להביא לכך שיתפתח עם השנים לגידול סרטני, לכן, עם זיהוי הפוליפ יש להסירו. במרבית המקרים ניתן להסיר את הגידול בקולונוסקופיה, אך במקרים מסוימים, בהם הגישה לפוליפ היא מורכבת או שנשארו שוליים לא תקינים לאחר הסרתו בקולונסקופיה, יש לבצע כריתה כירורגית של הפוליפ.

 

במרבית המקרים הליך זה אינו מחייב כריתה של הרקטום, אלא הסרה של הפוליפ בגישה טראנס אנאלית זעיר פולשנית כלומר דרך פי הטבעת (אנוס). גישה זו הקרויה גם TAMIS / TEM נחשבת לבטוחה יותר, קלה יותר ומהירה יותר מאשר כריתה של הרקטום.

bottom of page